Aktualności

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w II Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej z cyklu: Współczesne zagrożenia i wyzwania cywilizacyjne.
Tegoroczny temat to „Globalny i europejski wymiar współczesnych migracji”. Konferencja rozpocznie się 30 maja 2023 r. o godzinie 9:00 na platformie Zoom. Wszelkie aspekty techniczne zostaną zorganizowane przez Akademię Katolicka w Warszawie -Collegium Bobolanum. Udział w konferencji jest bezpłatny. Istnieje możliwość opublikowania wystąpień w czasopiśmie ,,Security Review”. Warunkiem jest pomyślne przejście procesu recenzyjnego oraz przygotowanie tekstu zgodnie z wymogami redakcji naszego Czasopisma.

Zgłoszenia na Konferencję należy przesyłać na adres mailowy: strzyzewski.sapere@protonmail.ch


W imieniu zespołu redakcyjnego Czasopisma „Security Review” oraz Rady Naukowej wraz z Komitetem Organizacyjnym WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, pragniemy uprzejmie zaprosić na Międzynarodową Konferencję Naukową, która odbędzie się 26 maja 2023 roku. Tematem tegorocznego wydarzenia będzie „Kompatybilność krajowych i międzynarodowych mechanizmów ochrony praw człowieka w dobie nowych wyzwań cywilizacyjnych” – realizowanym przy współpracy wielu krajowych, a także zagranicznych ośrodków naukowych. Kolegium prowadzone będzie w języku polskim oraz angielskim. Podstawowym celem tego wydarzenia naukowego jest poszerzenie wiedzy z zakresu Prawa Międzynarodowego oraz jego reguł zachodzącej fuzji z prawem krajowym – a wszystko na rzecz ochrony podstawowych praw człowieka. Konferencja otworzy możliwość przedstawienia
własnego stanowiska w oparciu o wykreowane poglądy w zakresie otwartych sesji wykładowych oraz nie wykluczy debaty pomiędzy uczestnikami wydarzenia w kwestiach spornych lub budzących wątpliwości.
Tegoroczne wydarzenie zaaranżowane będzie w oparciu o zakres tematyczny kilku podstawowych bloków:
1. Nowe Wyzwania Cywilizacyjne;
2. Krajowe i międzynarodowe organizacje chroniące prawa człowieka;
3. Ochrona Praw Człowieka w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;
4. Problemy kompatybilności krajowych j międzynarodowych systemów ochronnych;
5. Ograniczenia wolności i praw człowieka w regulacjach konstytucyjnych wybranych państw;
6. System „soft law”.

Artykuły naukowe nadesłane na konferencję, po pozytywnej recenzji,
mogą zostać opublikowane w Czasopiśmie „Security Review”. Nasze Czasopismo obejmuje jednocześnie patronatem medialnym ww. wydarzenie.

Rejestracja


Uprzejmie informujemy, że w dniu 27.01.2021 r. o godzinie 9.00 odbędzie się (w trybie zdalnym) VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu ,,Bezpieczeństwo informacyjne” pt. Współczesne szanse, wyzwania
i zagrożenia dla 
informacyjnego wymiaru bezpieczeństwa państwa.
Czasopismo Security Review jest partnerem medialnym
ww. Konferencji.

Program


Serdecznie zapraszamy na II Międzynarodową Konferencję Naukową
z cyklu „Prawa człowieka podstawą demokratycznego państwa prawnego” na temat: Informacyjny wymiar praw człowieka
i obywatela
. Konferencja odbędzie się 25 listopada 2020 r. w Akademii Katolickiej w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej 61.
Miło nam także poinformować, że Czasopismo Security Review objęło wyżej wymienioną Konferencję patronatem medialnym.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat tego wydarzenia.

Zaproszenie
Program


Fotorelacja z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej
z cyklu Współczesne oblicza bezpieczeństwa chemicznego pt.
„Instytucjonalny wymiar bezpieczeństwa chemicznego”
10.12.2019

Galeria zdjęć


Serdecznie zapraszamy na II Międzynarodową Konferencję Naukową
z cyklu Współczesne oblicza bezpieczeństwa chemicznego pt.
Instytucjonalny wymiar bezpieczeństwa chemicznego

Konferencja jest inicjatywą Grupy Uczelni Vistula oraz Międzynarodowego Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego (ICCSS) realizowaną we współpracy z partnerami krajowymi
i międzynarodowymi. Podejmie ważne tematy dla umocnienia bezpieczeństwa wewnętrznego i pogłębienia współpracy międzynarodowej na rzecz redukcji zagrożeń, które wynikają
z szybkiego rozwoju produkcji chemicznej i powszechnego dostępu do chemikaliów. Konferencja będzie wspierać międzynarodową współpracę badawczą i naukową na rzecz umacniania bezpieczeństwa chemicznego i ekologicznego, a także cyberbezpieczeństwa jako ważnego elementu bezpieczeństwa obywateli i działalności publicznej w obliczu rosnących zagrożeń chemicznych dla środowiska, bezpieczeństwa publicznego oraz działalności przemysłowej.

Czasopismo Security Review zostało partnerem medialnym wydarzenia.


Serdecznie zapraszamy na:
IV Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa
w Toruniu

W dniach 4-6 grudnia 2019 roku w Toruniu odbędzie się
IV Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa organizowany przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu oraz Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris. Kongres poświęcony jest zagadnieniom bezpieczeństwa w jego wielorakich aspektach. Punktem wyjścia do dyskusji będą zmiany klimatyczne, a co za tym idzie − współczesne problemy i wyzwania gospodarki wodnej. Tegorocznej edycji towarzyszyć będzie ponownie panel samorządowy
i panel dla młodych naukowców, który odbędzie się w ostatnim dniu Kongresu, tj. 6 grudnia. Udział w Kongresie wymaga wcześniejszej rejestracji.
Szczegółowe informacje, w tym formularz rejestracyjny, dostępne są na stronie internetowej Kongresu pod adresem: www.kongres.wsb.net.pl.


Fotorelacja z V Konferencji Naukowej
„Ochrona danych osobowych, informacji niejawnych
i prawnie chronionych 
w systemie bezpieczeństwa państwa”
26.09.2019

Galeria zdjęć


Serdecznie zapraszamy na V Konferencję Naukową

„Ochrona danych osobowych, informacji
niejawnych i prawnie chronionych
w systemie bezpieczeństwa państwa”

Konferencja odbędzie się 26 września 2019 roku
od godz. 9.30 w siedzibie Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości
w Warszawie przy ul. Kaleńskiej 3.

Pragniemy jednocześnie poinformować, iż Czasopismo Naukowe „Security Review” zostało partnerem medialnym ww. konferencji.

Zachęcamy do pobierania broszury informacyjnej, w której znajdziecie Państwo szczegółowe informacje, a także kartę zgłoszeniową.


Fotorelacja z I Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo chemiczne w wymiarze
międzynarodowym i lokalnym”
01.07.2019


Galeria zdjęć


I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

Z cyklu: Współczesne oblicza bezpieczeństwa chemicznego

„Bezpieczeństwo chemiczne
w wymiarze międzynarodowym i lokalnym”

Czasopismo naukowe „Security Review” zostało partnerem medialnym
I Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Bezpieczeństwo chemiczne w wymiarze międzynarodowym i lokalnym”, która odbędzie się 1 lipca 2019 roku w Warszawie w Akademii Biznesu i Finansów Vistula przy ul. Stokłosy 3. Oficjalne rozpoczęcie konferencji nastąpi
o godzinie 9:30 w sali A2.

Cytując organizatorów:

Bezpieczeństwo chemiczne jest kluczem do bezpieczeństwa ekologicznego, gwarantującego wysoką jakość środowiska. Jest ono także nierozerwalnie związane z bezpieczeństwem zdrowotnym.

Zachęcamy więc wszystkich zainteresowanych, nie tylko zagadnieniami chemicznymi, ale także bezpieczeństwem ekologicznym i zdrowotnym, do czynnego lub biernego udziału w konferencji. Wybitna transdyscyplinarność poruszanych zagadnień może wnieść istotny wkład w rozwój nauk o bezpieczeństwie, a także okazać się nieocenioną pomocą dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych.

W lipcu bieżącego roku na naszej stronie internetowej i w najbliższym numerze kwartalnika ukaże się fotorelacja oraz sprawozdanie z ww. konferencji. Zachęcamy do śledzenia aktualności oraz zapoznania się ze szczegółowym opisem wydarzenia wraz z pełnym programem konferencji.

Strona internetowa konferencji
Program


Czasopismo naukowe „Security Review” objęło patronatem medialnym Kongres Bezpieczeństwa Biznesu, który wpisany jest do oficjalnych Narodowych Obchodów Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Kongres odbędzie się w dniach 27−28 marca 2019 r. w Raszynie-Falenty koło Warszawy. Szczegóły dotyczące wydarzenia oraz kartę zgłoszeniową znajdziecie Państwo w poniższym linku, a także w załączonym zaproszeniu. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w Kongresie!

http://kongresbezpieczenstwabiznesu.swbn.pl

Zaproszenie

Dodaj komentarz