Bezpieczeństwo chemiczne w wymiarze międzynarodowym i lokalnym