Aktualności

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w II Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej z cyklu: Współczesne zagrożenia i wyzwania cywilizacyjne.
Tegoroczny temat to „Globalny i europejski wymiar współczesnych migracji”. Konferencja rozpocznie się 30 maja 2023 r. o godzinie 9:00 na platformie Zoom. Wszelkie aspekty techniczne zostaną zorganizowane przez Akademię Katolicka w Warszawie -Collegium Bobolanum. Udział w konferencji jest bezpłatny. Istnieje możliwość opublikowania wystąpień w czasopiśmie ,,Security Review”. Warunkiem jest pomyślne przejście procesu recenzyjnego oraz przygotowanie tekstu zgodnie z wymogami redakcji naszego Czasopisma.

Zgłoszenia na Konferencję należy przesyłać na adres mailowy: strzyzewski.sapere@protonmail.ch


W imieniu zespołu redakcyjnego Czasopisma „Security Review” oraz Rady Naukowej wraz z Komitetem Organizacyjnym WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, pragniemy uprzejmie zaprosić na Międzynarodową Konferencję Naukową, która odbędzie się 26 maja 2023 roku. Tematem tegorocznego wydarzenia będzie „Kompatybilność krajowych i międzynarodowych mechanizmów ochrony praw człowieka w dobie nowych wyzwań cywilizacyjnych” – realizowanym przy współpracy wielu krajowych, a także zagranicznych ośrodków naukowych. Kolegium prowadzone będzie w języku polskim oraz angielskim. Podstawowym celem tego wydarzenia naukowego jest poszerzenie wiedzy z zakresu Prawa Międzynarodowego oraz jego reguł zachodzącej fuzji z prawem krajowym – a wszystko na rzecz ochrony podstawowych praw człowieka. Konferencja otworzy możliwość przedstawienia
własnego stanowiska w oparciu o wykreowane poglądy w zakresie otwartych sesji wykładowych oraz nie wykluczy debaty pomiędzy uczestnikami wydarzenia w kwestiach spornych lub budzących wątpliwości.
Tegoroczne wydarzenie zaaranżowane będzie w oparciu o zakres tematyczny kilku podstawowych bloków:
1. Nowe Wyzwania Cywilizacyjne;
2. Krajowe i międzynarodowe organizacje chroniące prawa człowieka;
3. Ochrona Praw Człowieka w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;
4. Problemy kompatybilności krajowych j międzynarodowych systemów ochronnych;
5. Ograniczenia wolności i praw człowieka w regulacjach konstytucyjnych wybranych państw;
6. System „soft law”.

Artykuły naukowe nadesłane na konferencję, po pozytywnej recenzji,
mogą zostać opublikowane w Czasopiśmie „Security Review”. Nasze Czasopismo obejmuje jednocześnie patronatem medialnym ww. wydarzenie.

Rejestracja


Uprzejmie informujemy, że w dniu 27.01.2021 r. o godzinie 9.00 odbędzie się (w trybie zdalnym) VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu ,,Bezpieczeństwo informacyjne” pt. Współczesne szanse, wyzwania
i zagrożenia dla 
informacyjnego wymiaru bezpieczeństwa państwa.
Czasopismo Security Review jest partnerem medialnym
ww. Konferencji.

Program


Serdecznie zapraszamy na II Międzynarodową Konferencję Naukową
z cyklu „Prawa człowieka podstawą demokratycznego państwa prawnego” na temat: Informacyjny wymiar praw człowieka
i obywatela
. Konferencja odbędzie się 25 listopada 2020 r. w Akademii Katolickiej w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej 61.
Miło nam także poinformować, że Czasopismo Security Review objęło wyżej wymienioną Konferencję patronatem medialnym.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat tego wydarzenia.

Zaproszenie
Program


Fotorelacja z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej
z cyklu Współczesne oblicza bezpieczeństwa chemicznego pt.
„Instytucjonalny wymiar bezpieczeństwa chemicznego”
10.12.2019

Galeria zdjęć


Serdecznie zapraszamy na II Międzynarodową Konferencję Naukową
z cyklu Współczesne oblicza bezpieczeństwa chemicznego pt.
Instytucjonalny wymiar bezpieczeństwa chemicznego

Konferencja jest inicjatywą Grupy Uczelni Vistula oraz Międzynarodowego Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego (ICCSS) realizowaną we współpracy z partnerami krajowymi
i międzynarodowymi. Podejmie ważne tematy dla umocnienia bezpieczeństwa wewnętrznego i pogłębienia współpracy międzynarodowej na rzecz redukcji zagrożeń, które wynikają
z szybkiego rozwoju produkcji chemicznej i powszechnego dostępu do chemikaliów. Konferencja będzie wspierać międzynarodową współpracę badawczą i naukową na rzecz umacniania bezpieczeństwa chemicznego i ekologicznego, a także cyberbezpieczeństwa jako ważnego elementu bezpieczeństwa obywateli i działalności publicznej w obliczu rosnących zagrożeń chemicznych dla środowiska, bezpieczeństwa publicznego oraz działalności przemysłowej.

Czasopismo Security Review zostało partnerem medialnym wydarzenia.


Serdecznie zapraszamy na:
IV Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa
w Toruniu

W dniach 4-6 grudnia 2019 roku w Toruniu odbędzie się
IV Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa organizowany przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu oraz Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris. Kongres poświęcony jest zagadnieniom bezpieczeństwa w jego wielorakich aspektach. Punktem wyjścia do dyskusji będą zmiany klimatyczne, a co za tym idzie − współczesne problemy i wyzwania gospodarki wodnej. Tegorocznej edycji towarzyszyć będzie ponownie panel samorządowy
i panel dla młodych naukowców, który odbędzie się w ostatnim dniu Kongresu, tj. 6 grudnia. Udział w Kongresie wymaga wcześniejszej rejestracji.
Szczegółowe informacje, w tym formularz rejestracyjny, dostępne są na stronie internetowej Kongresu pod adresem: www.kongres.wsb.net.pl.


Fotorelacja z V Konferencji Naukowej
„Ochrona danych osobowych, informacji niejawnych
i prawnie chronionych 
w systemie bezpieczeństwa państwa”
26.09.2019

Galeria zdjęć


Serdecznie zapraszamy na V Konferencję Naukową

„Ochrona danych osobowych, informacji
niejawnych i prawnie chronionych
w systemie bezpieczeństwa państwa”

Konferencja odbędzie się 26 września 2019 roku
od godz. 9.30 w siedzibie Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości
w Warszawie przy ul. Kaleńskiej 3.

Pragniemy jednocześnie poinformować, iż Czasopismo Naukowe „Security Review” zostało partnerem medialnym ww. konferencji.

Zachęcamy do pobierania broszury informacyjnej, w której znajdziecie Państwo szczegółowe informacje, a także kartę zgłoszeniową.


Fotorelacja z I Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo chemiczne w wymiarze
międzynarodowym i lokalnym”
01.07.2019


Galeria zdjęć


I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

Z cyklu: Współczesne oblicza bezpieczeństwa chemicznego

„Bezpieczeństwo chemiczne
w wymiarze międzynarodowym i lokalnym”

Czasopismo naukowe „Security Review” zostało partnerem medialnym
I Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Bezpieczeństwo chemiczne w wymiarze międzynarodowym i lokalnym”, która odbędzie się 1 lipca 2019 roku w Warszawie w Akademii Biznesu i Finansów Vistula przy ul. Stokłosy 3. Oficjalne rozpoczęcie konferencji nastąpi
o godzinie 9:30 w sali A2.

Cytując organizatorów:

Bezpieczeństwo chemiczne jest kluczem do bezpieczeństwa ekologicznego, gwarantującego wysoką jakość środowiska. Jest ono także nierozerwalnie związane z bezpieczeństwem zdrowotnym.

Zachęcamy więc wszystkich zainteresowanych, nie tylko zagadnieniami chemicznymi, ale także bezpieczeństwem ekologicznym i zdrowotnym, do czynnego lub biernego udziału w konferencji. Wybitna transdyscyplinarność poruszanych zagadnień może wnieść istotny wkład w rozwój nauk o bezpieczeństwie, a także okazać się nieocenioną pomocą dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych.

W lipcu bieżącego roku na naszej stronie internetowej i w najbliższym numerze kwartalnika ukaże się fotorelacja oraz sprawozdanie z ww. konferencji. Zachęcamy do śledzenia aktualności oraz zapoznania się ze szczegółowym opisem wydarzenia wraz z pełnym programem konferencji.

Strona internetowa konferencji
Program


Czasopismo naukowe „Security Review” objęło patronatem medialnym Kongres Bezpieczeństwa Biznesu, który wpisany jest do oficjalnych Narodowych Obchodów Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Kongres odbędzie się w dniach 27−28 marca 2019 r. w Raszynie-Falenty koło Warszawy. Szczegóły dotyczące wydarzenia oraz kartę zgłoszeniową znajdziecie Państwo w poniższym linku, a także w załączonym zaproszeniu. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w Kongresie!

http://kongresbezpieczenstwabiznesu.swbn.pl

Zaproszenie

Kolejne numery SR

 1. Security Review nr 1_2016
 2. Security Review nr 1(2)_2017
 3. Security Review nr 2(3)_2017
 4. Security Review nr 3(4)_2017
 5. Security Review nr 4(5)_2017
 6. Security Review nr 1(6)_2018
 7. Security Review nr 2(7)_2018
 8. Security Review nr 3(8)_2018
 9. Security Review nr 4(9)_2018
 10. Security Review nr 1(10)_2019
 11. Security Review nr 2(11)_2019
 12. Security Review nr 3(12)_2019
 13. Security Review nr 4(13)_2019
 14. Security Review nr 1(14)_2020
 15. Security Review nr 2(15)_2020
 16. Security Review nr 3(16)_2020
 17. Security Review nr 4(17)_2020
 18. Security Review nr 1(18)_2021
 19. Security Review nr 2(19)_2021
 20. Security Review nr 3(20)_2021
 21. Security Review nr 4(21)_2021
 22. Security Review nr 1(22)_2022
 23. Security Review nr 1(23)_2023
 24. Security Review nr 1(24)_2024
 25. Security Review nr 2(25)_2024

Skład Rady Naukowej

 • Stoyko Stoykov, Prof. (Vassil Levski National Military University Bulgarian Armed Forces)
 • Krastyu Krastev, Ph.D. (Vassil Levski National Military University Bulgarian Armed Forces)
 • Vasile Carutasu, dr (Academia Fortelor Terestre „Nicolae Balcescu” Sibiu)
 • Ghita Barsan, Ph.D. (Nicolae Bălcescu Land Forces Academy, Sibiu)
 • Jozef Matis, prof. nadzw. dr hab. (The Armed Forces Akademy, Liptovsky Mikulas, Slovakia)
 • Greg Simons, dr (Swedish Defence University)
 • Stanisław Pieprzny, prof. zw. dr hab. (Uniwersytet Rzeszowski)
 • Tomasz Bąk, prof. nadzw. dr hab. (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)
 • Włodzimierz Fehler, prof. nadzw. dr hab. (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • Magdalena El Ghamari, dr (Uniwersytet w Białymstoku)
 • Tomasz Aleksandrowicz, prof. nadzw. dr hab. (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie i Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora)
 • Stanisław Lipski, dr inż. (Instytut Mechaniki Precyzyjnej)
 • Julian Maj, dr hab. (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach)
 • Jerzy Stańczyk, prof. nadzw. dr hab. (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Zakład Bezpieczeństwa Narodowego)
 • Bogusław Jagusiak, prof. zw. dr hab. (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Zakład Bezpieczeństwa Narodowego)
 • Jerzy Zalewski, prof. nadzw. dr hab. (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Zakład Bezpieczeństwa Narodowego)
 • Wiesław Śmiałek, dr (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Zakład Bezpieczeństwa Narodowego)
 • Krzysztof Radecki, dr

agreement-PL

agreement-ENG

Zasady publikacji

WRITER´S GUIDELINES

 1. Scientific articles submitted for publishing have to be original, topical and never been published before.
 2. Length of the article should not exced 15 pages in defined format. Microsoft Word text editor must be used for writing.
 3. Articles must be written using Times New Roman, 1.5 line spacing and follow the following form:
 • Title -14 point bold capital letters aligned to the center.
 • Full author´s (co-author´s) name with information about current workplaces and affiliation [10 point normal letters aligned to the center].
 • Abstract – 9 point normal letters, extent 3-5 lines.
 • Keywords – 9 point normal letters.
 • The article text – 12 point normal letters.
 • Reference list.
 • Contact – e-mail – 9 point normal letters at the end of the article.
 1. Title and abstract of article wrote in no-english language must be in english.
 2. Figures, graphs and tables must be included in the text and numbered and must contain description (9 point normal letters).
 3. The citations and bibliographies should be done according to the standards defined in attachment ‘Citation and reference list’.
 4. The article should be submitted in electronic form to the e-mail: annakardasz9@gmail.com
 5. The editorial board will consider submited article in the next scheduled meeting. If it decides to include the article in the next issue it submits the manuscript to the editors for review. The final version (before printing) will be sent to the author for the final revision.

Citation and reference list

Declaration-new

Sample_paper_English

WRITER´S-GUIDELINES

Proces recenzji

GUIDELINES FOR REVIEWING ARTICLES FOR PUBLICATION IN THE ’SECURITY REVIEW

The guidelines for reviewing articles for publication in the 'Security Review’ are in accordance with the 'Good Practices in the academic peer reviewing process’ published by the Ministry of Science and Higher Education.

The editors cooperate with reviewers – recognized specialists in the field of security who work with the journal as reviewers. Upon receipt of a proposal for an article and its acceptance by the topical editor, a potential reviewer is selected based upon their specialization in the field of the article. Other factors such as the reputation of the reviewer are also taken into consideration.

The potential reviewer receives an inquiry containing:

 • title of the article,
 • abstract of the article,
 • information on the contents of the article,
 • required deadline for receipt of the review,
 • request for any further requirements (such as the need to deliver the source data upon which the research results of an article is based).

Reviewers are not to consider manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or institutions connected to the papers. To review each manuscript are appointed two independent reviewers from outside the research unit affiliated by the author of the manuscript.

Articles are reviewed anonymously on both the side of the author and the reviewer (double blind review). Evaluation of the reviewed text is done using the reviewer’s form.

All articles submitted to the 'Security Review’ are subject to verification by the UITM’s antyplagiat system.

REVIEW FORM

Lista Recenzentów

Rok 2016:

 • Gerry Larsson, prof. (Swedish Defence University)
 • Vasile Carutasu, Ph. D. (Academia Fortelor Terestre „Nicolae Balcescu” Sibiu)
 • Stanisław Pieprzny prof. zw. dr hab. (Uniwersytet Rzeszowski)
 • Wojciech Horyń, dr hab., prof. nadzw. (Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu)
 • Anna Siewierska-Chmaj, dr hab. (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)
 • Magdalena El Ghamari, dr (Uniwersytet w Białymstoku)

Rok 2017:

 • Gerry Larsson, prof. (Swedish Defence University)
 • Vasile Carutasu, Ph. D. (Academia Fortelor Terestre „Nicolae Balcescu” Sibiu)
 • Stanisław Pieprzny, prof. zw. dr hab. (Uniwersytet Rzeszowski)
 • Wojciech Horyń, dr hab., prof. nadzw. (Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu)
 • Bogdan Kolcz, dr (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)
 • Jarosław Stelmach, dr (Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu)
 • Marek Bodziany, dr (Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu)
 • Grzegorz Pietrek, dr (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
 • Anna Siewierska-Chmaj, dr hab. (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)
 • Magdalena El Ghamari, dr (Uniwersytet w Białymstoku)
 • Jarosław Wołejszo,  prof. dr hab. inż. (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu)
 • Jan Posobiec, prof. dr hab. (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu)
 • Robert Socha, dr hab. (Szkoła Główna Służby Pożarniczej)
 • Michał A. Domański, dr
 • Jan Swół, dr
 • Kazimierz Kraj, dr (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu)

Rok 2018:

 • Aurelian Ratiu, Assoc. Prof., Ph. D. (Academia Fortelor Terestre „Nicolae Balcescu” Sibiu)
 • Lucian Ispas, Assoc. Prof., Ph. D. (Academia Fortelor Terestre „Nicolae Balcescu” Sibiu)
 • Kazimierz Kraj, dr hab., prof. nadzw. (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu)
 • Malina Kaszuba, dr (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • Mateusz Niedbała, dr inż. (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • Wojciech Horyń, dr hab., prof. nadzw. (Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu)
 • Marek Kubiński, dr hab. inż., prof. nadzw. (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu)
 • Grzegorz Pietrek, dr hab. (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
 • Miłosz Gac, dr (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
 • Jarosław Kroplewski, dr

Rok 2019:

 • Alin Cirdei, Ph. D. (Land Forces Academy, „Nicolae Balcescu”, Sibiu)
 • Lucian Ispas, Assoc. Prof., Ph. D. (Land Forces Academy, „Nicolae Balcescu”, Sibiu)
 • Mihai Neag, Assoc. Prof., Ph. D. (Land Forces Academy, „Nicolae Balcescu”, Sibiu)
 • Aurelian Ratiu, Assoc. Prof., Ph. D. (Land Forces Academy, „Nicolae Balcescu”, Sibiu)
 • Wojciech Horyń, dr hab., prof. nadzw. (Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu)
 • Barbara Kaczmarczyk, dr hab. inż. (Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu)
 • Kazimierz Kraj, dr hab., prof. nadzw. (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim)
 • Marian Lutostański, dr hab.
 • Julian Maj, dr hab. (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach)
 • Grzegorz Pietrek, dr hab., prof. nadzw. (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
 • Jan Posobiec, prof. dr hab. inż. (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu)
 • Krzysztof Radecki, dr
 • Ryszard Sala, dr inż.
 • Jerzy Stańczyk, dr hab., prof. nadzw. (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
 • Marek Strzoda, dr inż. (Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie)

Rok 2020:

 • Włodzimierz Fehler, dr hab., prof. nadzw. (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • Wojciech Gizicki, dr hab., prof. nadzw. (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • Kazimierz Kraj, dr hab., prof. nadzw. (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim)
 • Jarosław Kroplewski, dr
 • Grzegorz Pietrek, dr hab., prof. nadzw. (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
 • Krzysztof Radecki, dr
 • Marek Strzoda, dr inż. (Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie)